Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att ersättningsnivån för sjukförsäkringen ska höjas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vänsterpartiet vill höja taket från 7,5 till 9 prisbasbelopp. Ersättningsnivån vill vi höja till 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI)." Källa

Senast uppdaterad 2014-02-07