Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att endast svenska medborgare ska få ta del av Sveriges välfärd

Är man inte medborgare i Sverige ska man inte få ta del av välfärden såvida inte Sverige har ett bilateralt avtal med landet i fråga om välfärdsförmåner för respektive lands medborgare. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29