Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att en utomnordisk medborgare ska ha levt i Sverige i minst 10 år för att kunna bli medborgare

En utomnordisk medborgare ska ha levt i Sverige i minst 10 år för att kunna bli medborgare. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29