Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att en tillgänglighetsmiljard ska införas för att korta köerna i vården

"För att korta vårdköerna vill Centerpartiet införa en tillgänglighetsmiljard, som bygger på att den som behöver vård snabbt ska kunna få behandling." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07