Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att en ny public serviceaktör ska ersätta SR, SVT och UR

För att åter kunna bygga upp förtroendet för public service måste SR, SVT och Utbildningsradion läggas ned och en ny public serviceorganisation byggas upp från grunden med nya anställda som värdesätter traditionella journalistiska dygder i handling och inte bara i ord. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29