Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att en gemensam koldioxidskatt i EU ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vänsterpartiet verkar för en koldioxidskatt införs på EU-nivå. Skatten ska administreras av medlemsländerna, som också ska tilldelas intäkterna." Källa

Senast uppdaterad 2014-03-07