Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverigedemokraterna tycker att en civilkuragelag ska införas

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Även om de allra flesta troligtvis hjälper andra i nöd om de har möjlighet, kan en civilkuragelag bidra till att även personer som inte gör det tar sitt ansvar. Genom lagstiftning kan vi tydliggöra var och ens skyldighet att utifrån egna förutsättningar ingripa för att hjälpa en medmänniska i nöd." Markus Wiechel, Motion 2013/14:Ju258 Källa

Senast uppdaterad 2013-09-30