Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att en civilkuragelag ska införas

"I anslutning till riksdagens behandling av regeringens ovannämnda proposition 2000/01:85 väcktes en enskild följdmotion (m) med yrkande att riksdagens skulle besluta om införande av en ny bestämmelse om straff för underlåtenhet att bistå nödställd i enlig- het med Straffansvarsutredningens förslag.", s. 84 (Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? Betänkande av Handlingspliktutredningen) Källa

Senast uppdaterad 2011-03-10