Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att Elever ska kunna läsa in behörighet för högre studier på både gymnasiet och komvux

"Rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på den kommunala vuxenutbildningen ska bli en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan utbildning." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07