Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker inte att Elever på SFI ska kunna ansöka om SFI-bonus

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"SFI-bonus till nyanlända som snabbt lär sig svenska ökar ojämställdheten. Kvinnor som oftare har lägre utbildning, är hemma med små barn och därför inte har möjlighet att hänga med i SFI-utbildningen på lika villkor bestraffas ekonomiskt." Källa

Senast uppdaterad 2009-03-13