Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att elevdemokratin ska avskaffas

Vi menar att skolan varken kan eller ska vara en elevdemokratisk instution. Det är en befängd tanke att omyndiga, som i övrigt inte tillåts fatta avgörande beslut, har beslutanderätt över den undervisning de själva inte kan bedöma relevansen i. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29