Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Feministiskt initiativ tycker att Doktorander ska ha rätt till mentorer och en bihandledare

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Varje doktorand ska ha rätt till en bihandledare och ska ha tillgång till en mentor under sin forskarutbildningstid." Källa

Senast uppdaterad 2012-12-31