Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverigedemokraterna tycker att djurpoliser ska införas

"Genom att införa en särskild djurpolis kan vi undersöka och beivra olika typer av brott mot djurskyddslagstiftningen på ett kompetent och effektivt sätt." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07