Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att det ska vara straffbart att gömma illegala invandrare för att hindra utvisning

Vi vill göra det straffbart att gömma illegala invandrare i syfte att hindra verkställning av lagakraftvunnen utvisning. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29