Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att det ska införas separata valdagar till kommun och riksdag

Vi vill även införa separata valdagar till kommun och riksdag, i syfte att öka engagemanget för kommunvalet som nu hamnar helt i skymundan från riksdagsvalet. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29