Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att det ska införas ett omvänt NIX-register

"Vi vill även begränsa direktreklamen och oseriösa marknadsföringsmetoder genom att bl.a. införa ett omvänt NIX-register så att de konsumenter som vill ta emot direktreklam och försäljning via telefon själva kan anmäla detta till registret." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07