Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att den som saknar funktionell läsförmåga ska inte kunna gå vidare till nästa årskurs innan kraven har uppnåtts

Alternativ för Sverige vill öka fokus på svenska språket som vi menar är en nyckel för att kunna tillgodogöra sig skolgången och att kunna prestera i det svenska samhället. Den som saknar funktionell läsförmåga ska inte kunna gå vidare till nästa årskurs innan kraven har uppnåtts. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29