Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att de som fått uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus men som varit på semester i sitt forna hemland ska få uppehållstillståndet indraget

De som fått uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus men som befunnits varit på semester i sitt forna hemland ska få uppehållstillståndet indraget och därefter återvända eftersom flyktingstatusen, om den någon gång varit riktig, under sådana omständigheter inte längre kan anses gälla. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29