Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker att Datainspektionen ska göras om till en integritetsinspektion

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vi vill: [...] Göra om Datainspektionen till Integritetsinspektionen och ge myndigheten brett mandat att bevaka integritetsfrågor i hela samhället." Källa

Senast uppdaterad 2012-12-31