Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker att Datainspektionen ska göras om till en integritetsinspektion

"Vårt förslag är att Datainspektionen får ett utökat mandat samt i och med den nya funktionen ändrar namn till Integritetsombudsmannen. " Källa

Senast uppdaterad 2013-12-31