Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att betyg ska ges i årskurs 9

"Vi vill att betyg ska införas först i årskurs nio i form av ett intyg och omdöme som eleven får med sig när man slutar grundskolan" Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07