Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Barnomsorgspeng ska kunna ges till föräldrar som själva står för omsorgen av sina barn

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Kristdemokraterna arbetar för att även de föräldrar som själva står för omsorgen för sina barn ska få del av barnomsorgspengen." Källa

Senast uppdaterad 2013-04-14