Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Kristdemokraterna tycker att Barnaga ska förbjudas i hela EU

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Sverige bör därför i internationella organ och i bilaterala kontakter kraftfullt verka för att barnaga förbjuds i alla världens länder, inte minst inom EU där vi mer kraftfullt har möjlighet att driva frågan." Källa

Senast uppdaterad 2012-09-19