Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Centerpartiet tycker inte att Barn under 18 år ska kunna ingå äktenskap

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Utredningen Stärkt skydd för tvångsäktenskap och barnäktenskap föreslår bland annat att tvångsäktenskap ännu tydligare kriminaliseras genom att införa en särskild straffbestämmelse och att barnäktenskap kriminaliseras" Källa

Senast uppdaterad 2013-09-29