Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att både män och kvinnor ska göra värnplikt

Vi vill att både kvinnor och män ska omfattas av totalförsvarsplikt (värn- och civilplikt), men enbart män ska kunna tvingas att göra väpnad tjänst. Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29