Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsprövad

I den mån Sverige ska bedriva arbetskraftsinvandring ska det endast vara aktuellt för olika typer av specialister där det kan beläggas av arbetsgivare att kompetensen saknas i Sverige Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29