Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Moderaterna tycker att Apotekspersonal ska bli skyldiga att rapportera förskrivare som går emot beprövad vetenskap

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Vidare föreslå regeringen i lagrådsremissen att en skyldighet införs för apotekspersonal att rapportera till Socialstyrelsen om en läkares eller tandläkares förskrivning av bland annat narkotiska läkemedel och andra särskilda läkemedel skäligen kan befaras stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet." Källa

Senast uppdaterad 2012-06-25