Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Alternativ för sverige tycker att anhöriginvandring ska endast vara tillåtet om anknytningspersonen varit medborgare i minst 18 år

Alternativ för Sverige vill att anknytningspersonen ska ha varit svenskt medborgare i minst 18 år för att kunna ansöka om att ta en anhörig till Sverige Källa

Senast uppdaterad 2018-08-29