Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Piratpartiet tycker att andelen utjämningsmandat ska ökas

"Vi vill att fyraprocentspärren ska bytas mot en tvåprocentspärr, och andelen utjämningsmandat fördubblas, så att även mindre partier får mandat i proportion till sitt röstetal." Källa

Senast uppdaterad 2012-01-18