Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att Alla länder som uppfyller EU:s krav ska kunna bli medlemmar

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"EU ska därför tydligt uttala att alla europeiska länder har rätt att bli medlemmar i EU när de uppfyller kraven." Källa

Senast uppdaterad 2014-03-03