Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Socialdemokraterna tycker att Aborter ska tillåtas i hela EU

"Före jul röstade det spanska parlamentet om ett förslag till abortlag som backar bandet: Abort ska i fortsättningen endast tillåtas om graviditeten är en följd av ett sexualbrott eller riskerar kvinnans fysiska eller mentala hälsa. [...] Mot den bakgrunden är det viktigt att signalera en enighet som går över nationsgränser: Kvinnors grundläggande rättigheter ska inte kränkas i tystnad. Vi tänker inte stillatigande se på när kvinnors rättigheter inskränks i andra europeiska länder." Källa

Senast uppdaterad 2014-03-07