Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Miljöpartiet tycker att Aborter ska tillåtas i hela EU

Obs, detta svar kan vara inaktuellt

"Miljöpartiet anser att rätten till fri abort är viktig. Vi vill därför att den ska föras in i EU:s rättighetsstadga." Källa

Senast uppdaterad 2013-10-17