Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Liberalerna tycker inte att Aborter ska tillåtas i hela EU

"Vi kräver idag inte någon gemensam europeisk abortlag, och strävan är att varje europeiskt land skall ha en egen tydlig nationell lagstiftning för fri abort. Men vi måste samtidigt lyfta frågan till europeisk nivå för att aktivister i de EU-länder där abort är förbjudet skall få tillräckligt stöd." Källa

Senast uppdaterad 2009-06-03