Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Vänsterpartiet tycker att återtagandeavtalen med Afghanistan ska sägas upp

"Vi välkomnar att Sveriges tio år långa deltagande i den NATO-ledda säkerhetsstyrkan ISAF har avslutats och att en utredning av uppdraget har tillsatts." Källa

Senast uppdaterad 2018-01-07