Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Yrkesintroduktionsjobb ska införas

Yrkesintroduktion är en form av praktik för de som inte kan få jobb eller inte har tillräckliga betyg för att komma in på ett yrkesprogram. Kritikerna pekar på detta leder till att detta leder till att nya, riktiga jobb blir färre, genom att arbetsgivarna utnyttjar systemet med billigare arbetskraft.