Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Värnplikten ska avskaffas

Värnplikt innebär att en viss del av befolkningen är skyldiga att tjänstgöra i landets försvar. De som önskar värnplikten tillbaka anser att det nuvarande systemet med en sorts yrkesarmé har lett till att Sverige inte längre kan försvaras, utan att den militära styrkan mest använts för uppdrag utomlands.