Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Utbildningskontrakt för ungdomar ska införas

Ett utbildningskontrakt skulle garantera individen arbete om en viss utbildning genomförs på ett godkänt sätt och enligt en förutbestämd tidsplan. På det här sättet skulle man kunna styra personer till utbildningar och yrken som samhället har behov av, men där det av olika skäl fattas sökande.