Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

utbildningsanställningar till specialistsjuksköterskor ska inrättas

En utbildningsanställning skulle betyda att sjuksköterskor som utbildar sig vidare till specialistsjuksköterska kan arbeta och få lön under tiden de utbildar sig.