Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverige ska omförhandla Schengenavtalet

"Schengensamarbetet utgör Europeiska unionens passunion och är en del av området med frihet, säkerhet och rättvisa" -Wikipedia