Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Sverige ska ha en folkomröstning varje gång mer makt ska flyttas till Bryssel

Mer och mer makt flyttas idag över till EU. De som är för förslaget vill på så sätt bromsa så att inte EU själv kan besluta om hur mycket makt och inflytande EU ska ha.