Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Svenska löner och villkor gälla för alla som arbetar i Sverige

Genom att företag inom hela EU-området kan konkurrera om jobb i Sverige har det hänt att man inom bland annat byggbranschen byggt delar av projekt med underentrepenörer som anlitat utländsk arbetskraft. Dessa har fått lägre löner än de svenska byggnadsarbetare som arbetat på samma arbetsplats. Man har hänvisat till löneläget i arbetarnas hemländer. De har också haft betydligt sämre arbetsförhållanden än den svenska arbetskraften.