Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Premiepensionen ska betalas ut lika till makar med barn under 12 år

Motiveringen bakom förslaget är att detta skulle kompensera kvinnor som ofta har lägre lön, jobbar mer deltid och tar mer hand om barnen.