Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Nationella prov ska rättas centralt eller av en annan skola

För att betyg på nationella prov ska sättas lika mellan olika skolor finns det förslag på de ska rättas av personer på andra skolor än där provet skrivits, alternativt rättas centralt.