Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Landstingen ska kunna införa sprututbytesprogram

"Sprutbyte (sprututbytesverksamhet) är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts ut mot nya, oanvända, i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika."