Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Läromedel som skolor köper in ska ha öppna licenser

Med öppna licenser menas att läromedlen kostnadsfritt ska kunna användas elektroniskt av alla elever, lärare och intresserade. Det innebär även att läromedlen ska kunna bearbetas och vidareutvecklas av lärare som använder materialet.