Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Informationsplikten för den som smittats av vissa sjukdomar ska avskaffas

Informationsplikten går ut på att en person, som smittats med exempelvis HIV, före samlag måste informera partnern om sjukdomen.