Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Fas 3 ska avskaffas

Fas 3 innebär att personer som varit arbetslösa i mer än 450 dagar erbjuds sysselsättning hos en anordnare som utses av Arbetsförmedlingen. Läs mer om Fas 3.