Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

förskola och gymnasium ska omfattas av Skapande Skola

"Regeringen inledde satsningen Skapande skola under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela grundskolan och avser såväl offentliga som fristående skolor. Satsningen uppgår till sammanlagt 173 miljoner kronor för 2014 och avser såväl offentligt drivna som fristående skolor. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad." -Regeringen