Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Företrädesrätten till återanställning ska kortas

Om en person blivit sparkad på grund av arbetsbrist måste företaget återanställa personen innan de kan nyanställa någon. Detta gäller upp till 9 månader efter att personen sparkats.