Partisk.nu använder sig av cookies för att kunna anpassa tjänsten efter besökarens behov, hantera quiz, anpassa sidan och samla in anonym statistik. Vi använder inga tredjepartscookies och lämnar varken ut eller sparar uppgifter om besökare.

Vi sparar inga personuppgifter utan uttalat samtycke och anonymiserar loggar.

Läs mer om våran dataskyddspolicy.

Europarådets konvention mot människohandel ska ratificieras av alla EU:s medlemsländer

En ratificiering av konventionen skulle innebära att varje medlemsland skulle följa de riktlinjer och regler som konventionen behandlar.